CORONA / COVID-19

Vanaf heden is het dragen van een mondmasker verplicht – zowel voor de medewerkers als de nabestaanden – tijdens:

  • de plechtigheden in aula’s, kerken en crematoria
  • het bezoek aan de showroom
  • de fysieke regelingen (indien deze niet op afstand kunnen gebeuren)
  • de begroetingen. 

 CORONA MAATREGELEN

OVERBRENGEN VAN UW DIERBARE

Zoals gebruikelijk gebeurt het overbrengen van uw geliefde naar ons uitvaartcentrum met de nodige sereniteit. Indien het overlijden thuis heeft plaatsgevonden vragen we om enkel de naaste familie aanwezig te laten zijn.

 

REGELEN VAN DE UITVAART

Omdat we een persoonlijke begeleiding hoog in het vaandel dragen hebben we de nodige voorzorgsmaatregelen genomen om op een veilige manier de uitvaart te plannen. Toch vragen we u om met aantal aanwezige familieleden te beperken om de nodige afstand te kunnen bewaren.

 

BEGROETINGEN

Indien uw dierbare overledene COVID-negatief is bevonden door de vaststellende arts, is een laatste groet in ons uitvaartcentrum mogelijk. Om de nodige afstand te bewaren in de groetruimte vragen we om het aantal personen binnen te beperken. We begeleiden u persoonlijk met maximaal 5 personen tegelijk naar de overledene. Om iedereen de kans te geven een laatste groet te brengen, vragen we het bezoek te beperken in tijd. Neem contact met ons op om een afspraak te maken.

 

DE AFSCHEIDSPLECHTIGHEID

Een uitvaartdienst kan in intieme kring plaatsvinden in aanwezigheid van maximum 100 personen, afhankelijk van de locatie en rekening houdend met de huidige afstandsregels. In onze eigen aula blijft er mogelijkheid tot live streaming of opname.

Op de begraafplaats of een andere buitenlocatie zijn 200 mensen toegelaten.

Er kan niet gecondoleerd worden om persoonlijk contact te vermijden. Raak je hart aan om je medeleven te betuigen.

Het spreekt voor zich dat iedereen de nodige hygiëne-maatregelen zoals vastgelegd door onze regering in acht neemt.

 

KOFFIETAFELS

Koffietafels mogen georganiseerd worden voor max. 50 personen, rekening houdend met dezelfde voorwaarden die gelden voor de horeca.

 

Wij zorgen ook in deze uitzonderlijke periode voor een waardige begeleiding en een afscheid op maat.

Heeft u verder nog vragen, neem gerust contact met ons op: info@ceulemansdanny.be of telefonisch op 015/55 44 27.