Veelgestelde vragen

Wanneer kan de begrafenis plaatsvinden?

Deze kan tot uiterlijk de 10de dag na het overlijden plaatsvinden.

Wat zijn de mogelijkheden na een crematie?

1. Nis in het columbarium*

  • Voor 10 jaar voor één persoon (gratis)
  • Concessie voor langere periode is afhankelijk van gemeente

2. Strooiweide 

Er is een herdenkingszuil aanwezig. Naamplaatjes kunnen, indien gewenst, daarop bevestigd worden.

3. Urnenveld 

  • Voor 10 jaar voor één persoon (gratis)
  • Concessie voor langere periode is afhankelijk van gemeente

4. Thuisbewaring

5. Uitstrooiing op zee

* een gedenkplaat dient steeds aan strikte normen te voldoen. Er kan een foto alsook een vaasje aan worden bevestigd. De zone voor het columbarium kan niet worden gebruikt.

Wat zijn de mogelijkheden bij een begrafenis?

1. Graf in volle grond

  • Voor 10 jaar voor één persoon (gratis)
  • Slechts voor één persoon

2. Familiegraf in kelder

Concessie voor langere periode is afhankelijk van gemeente.

Wat is een concessie?

Dit is een huurcontract voor een stukje grond op de begraafplaats of muur in het columbarium. De kosten hangen af van hoelang je wil huren en de ruimte die nodig is.

Wat is het duurste? Een crematie of een begrafenis?

Wanneer men opteert voor een sobere begrafenis in volle grond van 10 jaar zonder concessie kan dit goedkoper uitkomen dan een crematie. Alles hangt natuurlijk af van de wensen van de nabestaanden. 

Wat moet er nog allemaal gedaan worden na een begrafenis?

Na de aangifte van het overlijden worden uittreksels uit de overlijdensakte afgeleverd. De familie kan via ons een paar overlijdensakten bekomen, die bestemd zijn voor verschillende instanties, vb. bank, pensioen, verzekeringen, ….

Hoeveel verletdagen kan je krijgen bij een begrafenis?

Men kan 3 dagen verlet krijgen bij het overlijden van een echtgeno(o)t(e), kind, (schoon)vader of (schoon)moeder.

Men kan 2 dagen verlet krijgen bij het overlijden van een (schoon)broer, (schoon)zus, (over)grootvader, (over)grootmoeder, (achter)kleinkind, schoonzoon of schoondochter indien deze bij u inwoont.

Men kan de dag van de begrafenis verlet krijgen bij het overlijden van een (schoon)broer, (schoon)zus, (over)grootvader, (over)grootmoeder, (achter)kleinkind, schoonzoon of schoondochter indien deze niet bij u inwoont. 

Kan men de nalatenschap weigeren?

De begrafeniskosten worden in het algemeen beschouwd als een last van de nalatenschap. De begrafeniskosten zijn verplicht te betalen, dit berust op de onderhoudsplicht (art. 203, 205 en 213 B.W.) ouders zijn verplicht tot onderhoud van de kinderen, kinderen tot onderhoud van de ouders in de mate waarin deze laatsten behoeftig zijn. De onderhoudsplichtige is wel maar gehouden in de mate waarin hij zelf vermogend is. (Art. 208 B.W.) Het bestellen en betalen van een begrafenis, zijn geen daden van aanvaarding van een erfenis.